Aanspreekpunt Integriteit

AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT

Op de kampen, activiteiten en de brede werking van Wel Jong staan we erop dat iedereen zich zelf kan zijn en goed kan voelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Helaas loopt het soms mis. De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren bij Wel Jong wanneer er sprake is van een integriteitsschending. De API luistert naar je verhaal en neemt elke melding serieus. Vervolgens zal de API op maat kijken hoe en waar er ondersteund kan worden.

WAT IS EEN API?

API staat voor 'Aanspreekpunt Integriteit'. We API van Wel Jong is Nina, en zij is de persoon bij wie je terecht kan met vragen, vermoedens of klachten over een integriteitsschending. We sreken over een integriteitsschending wanneer wanneer jijzelf of iemand over jouw grenzen heen gaat of jij je niet veilig en goed voelt bij bepaalde situaties of handelingen. 

Situaties waarbij sprake kan zijn van een integriteitsschending zijn bijvoorbeeld: agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, racisme, Holebi- en/of transfobie, ...

Iedereen kan de API contacteren en melding maken, ook al ben jij niet rechtstreeks betrokken! Wat doet de API met jouw vraag of klacht?

De API luistert naar je en neemt iedere melding serieus. Samen met jou maakt de API een inschatting van de ernst van de situatie en hoe die best kan aangepakt worden. De API gaat op zoek naar de beste manier om jouw te kunnen ondersteunen, maar is geen hulpverlener. De API volgt de situatie samen met jou verder op en zal je, indien dit nodig is, doorverwijzen naar de juiste partner. 

Ieder gesprek met de API verloopt in het volste vertrouwen tussen jou en de API. 

WAT DOET EEN API NIET? 

De API is geen hulpverlener en zal dus geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. De API volgt jouw traject en verhaal op, zal doorverwijzen en is je eerste aanspreekpunt.

De API gaat niet oordelen. De API praat met de betrokkenen om zo goed mogelijk een beeld te krijgen van de situatie om zo de geschikte opvolging te verzekeren, maar gaat niet onderzoeken wie de schuldige is. 

De API heeft geen beroepsgeheim, maar wel discretieplicht. Hiermee bedoelen we dat je gesprekken en de informatie die je deelt met de API in volste vertrouwen zullen blijven, maar soms kan de API niet anders dan toch extra hulp inschakelen. De API zal nooit informatie delen met anderen zonder dat jij hiervan op de hoogte bent. 

WIE KAN CONTACT OPNEMEN MET ONZE API?

Iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij Wel Jong kan onze API contacteren. Ben jij deelnemer aan een van de activiteiten bij ons of onze lokale groepen of nationale teams, bestuurder, vrijwilliger of ouder .... iedereen kan contact opnemen en een integriteitsmelding maken, ook al ben je niet rechtstreeks betrokken. 

HOE KAN IK DE API BEREIKEN? 

De API van Wel Jong is Nina Uyttenhove. Nina is onze jongerencoach en kan je bereiken via nina.uyttenhove@weljong.be of telefonisch via 0484 79 93 46. Op maandag, woensdag en donderdag is zij ook aanwezig in ons Wel Jong kantoor, Oudaan 14, 2000 Antwerpen. Spring gerust binnen!

Wel Jong gebruikt cookies om jouw ervaring te verbeteren.